Friday, June 14, 2013

Aydın ve Otorite

Aydın, Heçbir Otoritə Qarşısında Boyun Əyməyən, hər durumda insan Özgürlüğünü Savunan və bu Özgürlüğün Yaşam Bulması üçün Durmadan Çabalayan bir kimsədir. Edward Said