Tuesday, April 27, 2010

Günün GörütüsüBir Fars idman Dərgisində Belə yazıb: hər nə var Təbrizdə Var.
Güney Azərbaycan Türklərını Tıraxtor və FoladGöstər Takımları bu il iran Adlı ölkəyə səs salıblar