Friday, December 31, 2010

Tanrılar və Sözcüklər


-Birinci: Adlı - Sanlı olmaq Nə anlamdadır?
-Ikinci: Məğrur Gülərək Bəllidir ki mən sənə Söyləməsəm sən bilməzsən. Anlamı budur ki Təməl Güclü Düşüncə Arxasındadır. 
-Birinci: Etirazla. Ancaq Adlı – Sanlı Olmaq Güclü Təməl Düşüncə Anlamında dəyildir.
-Ikinci: Alçaldıcı Görüşlə Söyləyir. O Zaman ki mən bir Sözcüyü Qullaniram, həmən anlamı verər ki mən istəyirəm. Nə Az nə çox. 
-Birinci: Təməl Soru budur ki sən bu işi Görə bilərsən ki Sözcüklər çeşitli anlamlari ola.
-Ikinci: Soru budur ki kim Tanrı (Hökmdar) olacaq.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
http://tinyurl.com/36mys2p