Tuesday, July 19, 2011

Günün Sözü - Sözlü və Sözsüz

Bəzən Danışmamaq Sözsüz Olmaqdan Dəyil, Çox Sözlü olmaqdandır.

Wednesday, July 13, 2011

Çiçəklər və Küləklər

Çiçəklərin ləçəklərinə "bunları qoparmayın" yazmışlar, təssuflə küləkərin oxuma-yazması yoxdur.
Japon-Haiku Ədəbiyat Örnəklərindən

Tuesday, July 5, 2011

Günün Sözü: Propaganda

Günün Sözü: Propaganda
O Günkü Ulusların hamı inancları və Düşündükləri yanlış olsa, biz biləcəyik ki Uğur Qazanmışıq.
William J. Casey (ABD nin Gövənlik Örgütnün Başxani 1987-1981)