Friday, September 9, 2011

Nostalgia Anlamı

Yunancada Geri Dönmək Anlamını Nostos Sözcüyü Göstərir. Alagos Sözü isə Ağrı, Əzab, Dərd Qavramlarını Daşıyır. belə Düşünürsək Nostalgia Geri Dönüşməməkdən Əzab Çəkmək Anlamını Daşıyır.