Sunday, June 17, 2012

Sevimli Qadınlar

Ən Sevimli Qadınlar nə Sarı Saçlı, nə Altın Saçlı və nədə Qara Saçlıdırlar. Ən Sevimli Qadınlar Bəlkə Boz(gri) Saçlıdırlar. Charlie Chaplin

Tuesday, February 21, 2012

Dünya Ana Dili Gün və Dilin Ortaq Özəllikləri

1- Dil, insanlar Arasında ilətişim Sağlamaq aracıdır.
2- Dil, Ulusunun Kültür və Uyqarlığından ilgilidir.
3- Dil, Ulusun Ortaq Malıdır.
4- Dil, Sosyal bir Qurumdur.
5- Dil, Təməli Bilinməyən Çağlardan Gizli bir Anlaşmaalr Sistemidir.
6- Dil, Kəndinə Özgü Yasaları olan və Canlı bir Valıqdır.
7- Dil, insanin Duyğu və Düşüncəsini Qurar.
bugün 21 Boz və Dünya Ana Dili Günü. Dünya Ana Dili Gün olmsına Rağmən Dünyanın çox yerlərində milyunlarca hələ öz Ana Dillərin Eyitim ala bilmirlər, biz iran sınırlarından bulunan Türklərdə bu Uluslar sırasında yer alırıq.