Friday, June 14, 2013

Aydın ve Otorite

Aydın, Heçbir Otoritə Qarşısında Boyun Əyməyən, hər durumda insan Özgürlüğünü Savunan və bu Özgürlüğün Yaşam Bulması üçün Durmadan Çabalayan bir kimsədir. Edward Said

No comments:

Post a Comment